poker trực tuyến

Tin đồn rằng việc tấn công gaza gây nguy hiểm cho việc ngừng bắn

  
LIVE      

poker trực tuyến

Tin đồn rằng việc tấn công gaza gây nguy hiểm cho việc ngừng bắn

"Thông báo ta biết" al jazeera, AFP báo cáo: phong trào kháng chiến hồi giáo palestin (hamas) và Israel đã trao đổi lô thứ tư bị bắt giữ vào ngày 27-28. Một phát ngôn viên của bộ ngoại giao Qatar cho biết hiệp định ngừng bắn 4 ngày giữa hamas và Israel trong dải gaza sẽ kéo dài thêm 2 ngày, hamas hứa sẽ thả 20 con tin khác và Israel sẽ thả 65 người Palestine. Tuy nhiên, vào ngày 28, lực lượng bảo vệ Israel và hamas buộc tội nhau vì vi phạm hiệp ước ngừng bắn.

Hamas đã thả 11 con tin Israel vào đêm thứ 27 giờ địa phương, và trong bốn ngày ngừng bắn, như đã thỏa thuận, tổng cộng 50 con tin đã được thả. Israel giải phóng 33 tù nhân palestin vào sáng ngày 28, tổng cộng là 150 người trong 4 ngày. Một phát ngôn viên của bộ ngoại giao Qatar được trích dẫn bởi al jazeera ngày 28 cho biết hamas đã xác nhận 20 nhân viên Israel và 65 nhân viên Pakistan sẽ được thả trong hai ngày tới. Các nguồn tin cho biết lãnh đạo của CIA và tình báo Israel, mossad, đã đến thủ đô doha để thảo luận về việc gia hạn lệnh ngừng bắn với các quan chức Qatar và ai cập.

Nhiều phương tiện truyền thông cho rằng thỏa thuận ngừng bắn rất mong manh. Theo một thông báo của idf vào ngày 28, ba thiết bị nổ đã được kích hoạt gần quân đội Israel ở phía bắc gaza. Lữ đoàn qassam, thuộc phe vũ trang của hamas, buộc tội quân đội Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Phóng viên độc lập gaza zac đã nói với al jazeera rằng quân đội Israel đã tấn công phía tây và phía bắc gaza vào sáng ngày 28, và những người khác đã thấy máy bay không người lái của Israel bay qua phía bắc gaza.

Eve I ¿ A, eve ´ e Ž æ   e ¥² a … ‡ a ba phần ’ c ¨ ± a ¸  eve æ ¿ A Š æ ² ™ a ± € a ‹ ¢

A € € a € € a, ¦ a œ – I phần tư š a ¸ € a   26 æ ² c ”, a  2 æ — ¥a œ ¨ a, eve ´ e Ž e ¥² æ “ Š e  Š a ® ¢a € ‚ \ c ¶ ² c µ ¡ A œ – c ‰ ‡ I phần tư › a  ³ a œ – I phần tư š æ ³ • a œ ‹ e ¦ æ – ¹ 2 æ — ¥æ ™ š a œ ¨ eve a o ´ e Ž a ¸ ‚ a ¸ a ¿ ƒ e ¥² æ “ Š a º ‹ eve a ¶ æ ¡ ˆ c ™ phần tư c  ba phần a ´ æ ‹ ‰ e µ, e ¦ æ ˆ ’ c, š a € ‚ \ e, ¯ e €  c ¤ba phần

A € € a € € a €  a ¤" a … ¬ a ± e ¨ Š a € ‘ c ¶ œ a  ˆ æ ³ • æ – ° c ¤ba phần a €  a ½ a  š c ¤ba phần a €  a € Š æ ¯  æ — ¥e ƒ µ a ± a € ‹ a ± e  “ I phần tư š æ œ ¬ e phần tư ª a eve ´ a ¥e ¡  c ª  c ˆ † c ™ eve phần tư a ¥a ba phần tư Œ c † "I ba phần Ž æ  a ¤š a œ ‹ æ ¶ ‰ æ ¥µ c được ¯ city a eve ¸ c ba phần © a  Š eve a ‡ æ  ¨ c Š ¯ c ½ ª c š „ e ¥² æ “ Š a º ‹ eve a ¶ e Eve c ™ phần tư a € ‚ c • ¶ a œ ° æ ™ ‚ e – “ 2 æ — ¥I phần tư Œ a ¸ € a   æ ³ • a œ ‹ c ”, a  a œ ¨ eve a o ´ e Ž a ¸ ‚ a ¸ a ¿ ƒ e ‰ ba phần e  ² c ˆ ba phần e  µ a ¡ ” e ™ „ e ¿ ‘ c ” ¨ a ˆ € a ’ Œ e Œ ˜ a  e ¥² æ “ Š e  Š a ® ¢I phần tư Œ e € æ ˆ  a ¸ € a   a, ba phần a œ ‹ e  Š a ® ¢eve æ a º ¡ I phần tư Œ a  ¦ æ œ ‰ a … © a º º a  — a ‚, a € ‚ e © ² c ”, a  a ½ œ æ ¡ ˆ e  Ž c ¨ ‹ a ¸ a œ ¨ c ¤ba phần a º ¤a ª ’ e được ” a city ¸ Š a ‚ ³ e ¦ – eve e I phần tư Œ a ® điều torah a ¸ ƒ a °  e ¥² æ “ Š a º ‹ eve a ¶ e ² e ² ¬ a € ‚ eve a – a œ ¨ e ¢được æ city  • a ba phần Œ e  ² c ¨ ± e ‡ ª a, ± a € Œ c „ ¡ æ ³ • a ¿  a  — c © † æ – ¯ æ ž — e ¢được æ city ® º a ® ³ a €  I phần tư Œ a ¸ ¦ æ Œ ‡ e ² ¬ æ ³ • a œ ‹ æ ˜ ¯ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a œ ¨ a Š æ ² ™ a œ ° a ¸ ¶ æ ® º a ® ³ a o ´ a ‹ ’ æ – ¯ a  ¦ a º º c š „ a € Œ a … ± c Š ¯ a €  a € ‚ æ ³ • a œ ‹ c ¸ ½ c µ ± e ¦ ¬ a … ‹ e ba phần  c ¨ ± I phần tư Œ e € ™ æ ˜ ¯ a ¸ € a ® — æ   æ € – e ¥² æ “ Š a º ‹ eve a ¶ a € ‚ a … ‡ a ba phần ’ æ ‚ điều torah æ œ ‰ C ² ba phần c ¥ž c – ba phần c — … I phần tư Œ 2016a ¹ ´ æ › ba phần a › a phần tư  a œ – c ™ phần tư a ‹ • e ¥² æ “ Š e ¢được a city ˆ ¤a › š 4a ¹ ´ a € ‚

A € € a € € c • ¶ a œ ° æ ™ ‚ e – “ 2 æ — ¥æ ™ š 9 æ ™ ‚ a, ¦ a  ³ I phần tư Œ a ¸ € a   26 æ ² æ ³ • a œ ‹ c ”, a  a œ ¨ e,  e › ¢e ‰ ba phần e  ² c ˆ ba phần e  µ a ¡ ” e ™ „ e ¿ ‘ c š „ a ¸ € a º "æ © ‹ a ¸ Š æ Œ  a ˆ € e ¥² æ “ Š a ¸ € a °  e  Š a ® ¢a ¤được a city © ¦ I phần tư Œ a ° Ž e ‡ ´ a ¸ € a   23 æ ² c š „ e  ² a ba phần ‹ e ³ “ e điều torah ” a, ba phần a œ ‹ c ”, a  e º được a city º ¡ A € ‚ c  ba phần a ´ a ¸ € a   c š „ a điều torah được a city  ¸ æ © Ÿ e ¦ ‹ c ba phần © a ‹ ‡ c ‚ º I phần tư Œ æ • ‘ a ¸ ‹ a º † eve æ e € … c š „ a eve ¦ a  a € ‚ a … ‡ a ba phần ’ e š ¨ a ba phần Œ c ” ¨ a ¸ € æ Š Š e Œ ˜ a  c ¹ phần tư c º Œ e ¥² æ “ Š e, ¯ a º º I phần tư Œ e € æ ˆ  a ¸ € a   66 æ ² c š „ e ‹ ± a œ ‹ a … ¬ æ ° ‘ a ’ Œ a ¸ € a   60 æ ² c š „ æ ³ • a œ ‹ a … ¬ æ ° ‘ a  — a ‚, a € ‚ e ¦ a ¯ Ÿ a ba phần ˆ a ¿ E ¶ city • a ˆ ° c  ba phần a ´ I phần tư Œ c ” ¨ e eve › æ “ Š æ  "a ˆ ¶ æ œ  a … ‡ a ba phần ’ a ¸ ¦ a ° ‡ a … ¶ e € ® æ  • a € ‚ æ “ š æ ³ • æ – ° c ¤ba phần a ± e  “ I phần tư Œ a … ‡ a ba phần ’ a   c ‚ º Armand Rajabpour -- Miyandoabi phần tư Œ c ˆ ¶ æ ¯  æ ˜ ¯ a phần tư Š æ œ — e › điều torah æ ° ‘ a € ‚ eve a – e  ¢e ‡ ¨ a ¸ € e … e ¬ € æ ® º æ Œ ‡ æ Ž "a ’ Œ a … © e … e ¬ € æ ® º æ œ ª e  ‚ æ Œ ‡ æ Ž a" € ‚

A € € a € € e ¶ … a ¸ ‚ c ¶ “ c  † c ´ „ c ‘ Ÿ a ¤city c › ® æ “ Š a º † æ ¡ ˆ c ™ phần tư e  Ž c ¨ ‹ a € ‚ eve a – e ª ª I phần tư Œ a º º c ba phần ¤a › › æ • điều torah a ¥” e € ƒ I phần tư Œ æ œ ‰ a º º a ¤" a  æ city • ‘ a ‘ ½ I phần tư › a … ‡ a ba phần ’ æ  ® e ˆ ž c  € e Œ ˜ a  a ° ‡ a ¸ € a   c ”, a  æ ‰ “ a € ’ a œ ¨ a œ ° a € ‚ a ¤c "´ „ 5 E ‡ ³ 10a ˆ † e  ˜ a ba phần tư Œ Œ "I e ¦ a ¯ Ÿ e ¶ • a ˆ ° c  ba phần a ´ a € ‚ æ ³ • a œ ‹ a œ ‹ a ® ¶ a   æ   æ ª ¢a ¯ Ÿ e ™ ¢a ° ± æ ¤a º ‹ a ± • e – ‹ e ª ¿ æ Ÿ ¥a € ‚ æ ³ • a œ ‹ c ¸ ½ c  † a  š c ˆ ba phần a … "e ª ª I phần tư Œ e  ¢a °  æ   æ € – a eve ¸ c ba phần tư Œ ©" I æ ³ • a œ ‹ c µ • a ¸  æ œ ƒ a ± ˆ æ œ  a € ‚ e ¦ ¬ a … ‹ e ba phần  a  ‘ a € Œ æ   e ¥² e  ‡ e › điều torah e € … c š „ a ® ¶ a ± ¬ a €  è¡ ¨ c ¤º a “ € æ ‚ phần tư a € ‚

A € € a € € c – ‘ c Š ¯ æ œ ‰ c ² ba phần c ¥ž c – ba phần c — …

A € € a € € æ ³ • a œ ‹ a … "æ ” ¿ Carey barber e ƒ ¨ e • e  ” c ˆ ba phần e ¦ ¬ a ¯ "e ª ª I phần tư Œ a … ‡ a ba phần ’ c ™ phần tư a ‹ • e ¥² æ “ Š æ ™ ‚ c ” ¨ e ˜ ¿ æ ‹ ‰ a phần tư ¯ e ª ž e được ˜ a city ‘ phần tư a € Œ c œ Ÿ a eve ¸ e ‡ ³ a ¤a "€  a € ‚ eve a – e ¢được æ city  • a ba phần Œ a ‘ Š e ¨ ´ e ¦ a ¯ Ÿ I phần tư Œ e ‡ ª a, ± a € Œ c „ ¡ æ ³ • a ¿  a  — c © † æ – ¯ æ ž — a œ ¨ e ˜ ¿ A ¯ Œ æ ± — a ’ Œ a o ´ a ‹ ’ æ – ¯ a  ¦ e ¢được æ city ® º eve æ a €  I phần tư Œ a ¸ ¦ æ Œ ‡ æ Ž "æ ³ • a œ ‹ æ ˜ ¯ a € Œ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a œ ¨ a Š æ ² ™ a œ ° a ¸ ¶ æ ‰ € a ½ œ æ ‰ € c ‚ º c š „ a … ± c Š ¯ a €  a € ‚ e ¦ æ – ¹ e ‰ a ¯ ¦ I phần tư Œ a … ‡ a ba phần ’ a ½ œ æ ¡ ˆ æ ™ ‚ a œ ¨ c ¤ba phần a º ¤a ª ’ e được ” a city ¸ Š a ‚ ³ a ¸ € æ ® µ e ¦ – eve e I phần tư Œ a ® điều torah c ¨ ± a °  e ¥² æ “ Š a º ‹ eve a ¶ e ² e ² ¬ I phần tư Œ a ¸ ¦ e được ‡ a city ˆ ° a € Œ c „ ¡ e ba phần œ c š „ c © † æ – ¯ æ ž — e ¢được e ¬ city € æ ® º a €  c ‰ e © ± e ¡ Œ a € ‚

A € € a € € æ “ š æ ³ • a ª ’ a ± e  “ I phần tư Œ a … ‡ a ba phần ’ a œ ¨ æ ¤æ ¬ ¡ E ¥² æ “ Š a ¹ ‹ a ‰  a, ² e ¢được a city ˆ — a … ¥æ ³ • a œ ‹ æ ƒ … a ± æ © Ÿ æ "‹ c š „ Sc ´ š c › điều torah e ¦ – æ ª ” æ ¡ ˆ a   e Œ „ I phần tư Œ a  ³ a °  a œ ‹ a ® ¶ a ® ‰ a … ¨ æ" ‹ æ ˆ  æ ½ › a œ ¨ a ¨  e „ … c š „ a º º a “ ¡ A   a – ® a € ‚ eve a – æ ‚ điều torah æ œ ‰ c ² ba phần c ¥ž c – ba phần c — … I phần tư Œ a ¿ ƒ c  † c ‹ € æ … ‹ æ ¥µ a º ¦ a ¸  c © © a ® š I phần tư Œ æ ˜ “ e ¢được a city leibovitz – a º º a ½ ± e Ÿ ¿ A € ‚ a € Š æ ¯  æ — ¥e ƒ µ a ± a € ‹ c ¨ ± I phần tư Œ eve a – a œ ¨ c ¶ ² a ¸ Š e ¢được æ city ¥µ c được ¯ c city µ „ c ¹ ” a € Œ a phần tư Š æ – ¯ e ˜ a œ ‹ a €  I phần tư ˆ ISISi phần tư ‰ c š „ æ ” ¯ æ Œ  e € … æ ´ — e … ¦ I phần tư Œ a ¸ ¦ a ba phần ž 2015a ¹ ´ e – ‹ a ‹ "a ¿ ¡ A ¥‰ a phần tư Š æ – ¯ e ˜ æ • ™ a € ‚ e  ” c ˆ ba phần e ¦ ¬ a ¯ "e ‰ a ¯ ¦ I phần tư Œ æ ¤a º º æ › ba phần æ – phần tư 2016a ¹ ´ a › a œ – e ¬ € œ a ¨ eve a o ´ e Ž a • † æ ¥a  điểm c € ™ phần tư a ‹ • e ¥² æ “ Š e € Œ e ¢được a city ˆ ¤a › š 4a ¹ ´ a € ‚

A € € a € € a … ‡ a ba phần ’ æ – phần tư 2020a ¹ ´ c  ² e ‡ ‹ I phần tư Œ e ˆ ‡ c ˆ ¶ æ ¯  a ¸ € a  Œ a ± … a ½  a œ ¨ a eve, eve ´ e Ž a ¥a  — c š „ a Ÿ ƒ æ  ba phần c œ  I phần tư Œ a ¸ ¦ a  ƒ e ˆ ‡ a ¸ € a € ‹ a € Œ c ² ba phần c ¥ž c – ba phần c — … a ’ Œ c ¥ž c ¶ “ a •  e ¡ Eve Œ a €  æ ² c ™ ‚ e Eve … c › ® a € ‚ a – e ‡ ª c ¨ ± Carey barber a ² a ¸  a †  a °  æ   æ € – a eve ¸ c ba phần © æ „ Ÿ e ˆ ˆ e ¶ điều torah I phần tư Œ a ½ † a ba phần  c „ ¶ a œ ¨ c ¶ ² a ¸ Š æ  œ c ´ ¢a € Œ a ¦ ‚ a ½ • e điều torah ½ a ½ œ c ™ ½ c điều torah, a ½ ˆ a €  c ‰ a  ± e š ª a … "a ® ¹ a € ‚

A € € a € € a eve ´ a ¥e ¡  c ª  c ˆ † c ™ eve phần tư a ¥a ba phần tư Œ † "I æ ³ • a œ ‹ æ —  e điều torah ” c Ÿ › c › ba phần a Š a Š ‡ I phần tư Œ c ¤ba phần æ œ ƒ e được ˜ a city º ¦ c, Š a phần tư µ a € ‚ 10 æ œ ˆ a ¸ æ — ¬ I phần tư Œ a ‡ ¡ C ˆ ba phần e ³ ½ a ® ® a €  c ba phần … æ µ ® a ® ® a ’ Œ a ¤š a € ‹ æ © Ÿ a ´ æ ” ¶ a ˆ ° c ‚ ¸ a ½ ˆ a ¨  e „ … I phần tư Œ e ¢được e ¿ city được c city, Š æ € ¥c –  æ • điều torah a º º c ba phần ¤a € ‚ eve a o ´ e Ž a ° ‡ æ – phần tư æ ˜ Ž a ¹ ´ æ ‰ ¿ E ba phần ¦ a ¥" e  ‹ æ œ ƒ I phần tư Œ a … ¶ a ® ‰ a ¿  e ƒ ½ a Š › e  ¢e ‡ ¨ a š ´ a eve ³ e € ƒ e © — a € ‚

A € € a € € a ¸ ¹ e º ¥æ ´ ba phần eve e  e š Š a ¿ Eve  e, a ¥a ½ ¿ 館

A € € a € € a ¸ a œ ‹ e " æ ³ • a œ ‹ a ½ ¿ E ˜ e ¤¨ æ   e † ’ a ba phần † æ ³ • a ¸ a œ ‹ e  Š a ® ¢a Š a phần tư, a ® ‰ a … ¨ e ˜ ² c ¯ „ I phần tư Œ a ¯ † a ˆ ‡ æ ³ ¨ æ „  e º e ‚ city Š a  ¯ c – ‘ a º º a “ ¡ a ’ Œ c ª  c ™ phần tư a º ‹ eve a ¶ I phần tư Œ a ¦ ‚ c ™ phần tư c ” Ÿ e š ª æ ƒ … æ ‡ ‰ æ Ž ¡ A  – c, Š æ € ¥e  ¿ E š ª æ Ž ª æ – ½ a ¸ ¦ c › ¡ A ¿ E › city ¢e – ‹ c  ba phần a ´ a € ‚

A € € a € æ 10 € œ ˆ 7 æ — ¥a eve ´ a ¥e ¡  c ª  c ˆ † c ™ eve phần tư a ¥a ba phần tư Œ c † "I ba phần Ž æ  a ¤š a œ ‹ e ‡  a °  e ˜ ¿ æ ‹ ‰ a phần tư ¯ a º º a ’ Œ c Œ ¶ a ¤ª a º º c ba phần ¤e được ” city c š „ eve a ‡ æ  ¨ c Š ¯ c ½ ª a  ‡ æ œ ‰ æ ‰ € a ¢ž a Š I phần tư Œ a  „ a œ ‹ e ¦ æ – ¹ a điều torah “ a Š › e © Ÿ a ¢ž a € ‚ æ “ š a ½ a  š c ¤ba phần a ± e  “ I phần tư Œ a ¸ ¹ e º ¥æ ” ¿ A º œ 2 æ — ¥a ¸ ‹ eve a ¤æ ´ ba phần e  eve điều torah e  e š Š a  ” a Š © e ¦ æ – ¹ a ¿ Carey barber  e e ˆ ‡ c Œ ¶ a ¤ª c ba phần ¤e được ” a city ’ Œ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — æ œ ‰ e — œ c š „ a ´ æ ‰ € I phần tư Œ a Œ … æ ‹ ¬ a ½  æ – phần tư a “ ¥æ œ ¬ a “ ˆ æ ¹ c š „ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a ¤a ½ "¿ E ¤¨ a ’ Œ c Œ ¶ a ¤ª æ œ ƒ a ‚ a € ‚ a ¸ ¹ e º ¥a œ ‹ e ˜ ² a ¤e ‡ "điều torah æ ³ ¢c ˆ ba phần æ điều torah ® c ¨ ± I phần tư Œ a ¸ æ  ± a œ ° a  € c š „ e ¡  c ª  a ° Ž e ‡ ´ a   c Œ ¶ a eve ¸ c ba phần © æ Š ¬ e I phần tư Œ a ¸ ¹ e º ¥æ ‰ € e  ¢e ‡ ¨ c š „ æ   æ € – a eve ¸ c ba phần © a ¨  e „ … e  ž a ¸ ¸ a š ´ a eve ³ a € ‚

A € € a € € a ¸ Š æ œ ˆ a º • I phần tư Œ 3a   a o ´ a ‹ ’ æ – ¯ a  ¦ e điều torah ” a ¤" a ¸ c ” Ÿ a œ ¨ c ba phần Ž a œ ‹ a ½ › e ’ ™ c ‰ ¹ a, ž e  c ™ ½ a º º æ " æ ‰ ‹ æ"  æ “ Š a € ‚ æ ¯ ” a ˆ © æ ™ ‚ e ¦ – e ƒ ½ a ¸ ƒ e ¯ a ¡ ž c ˆ ba phần c ‰ a œ ° a ‰ ‡ æ œ ‰ a ¤š e – “ a ¸ æ ¡ æ ” ¶ a ˆ ° c ‚ ¸ a ½ ˆ a ¨  e „ … I phần tư Œ e ‡ ³ a ° ‘ 27e – “ a ¸ æ ¡ Carey barber c Š æ € ¥e — œ e – ‰ a € ‚

"Iran tập trung lực lượng Syria gần Israel" (tổng hợp)
poker trực tuyến Sơ đồ trang web

12